English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura

Mgr. Petr Borovička

Váš poskytovatel kompletních jazykových služeb v mnoha jazycích

 

Překlady všech jazyků

Soudní překlady

 • soudní překlad (neboli překlad se soudním ověřením) nejrůznějších druhů osobních i firemních dokumentů jako např. rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů nebo z obchodního rejstříku, plné moci, pracovní dokumenty a potvrzení, obchodní smlouvy a právní listiny, bankovní dokumenty, vysvědčení, osvědčení, certifikáty, aj.
 • soudním překladem se rozumí pevné spojení originálu listiny (popř. kopie ověřené notářem či matrikou), překladu do cílového jazyka a tlumočnické doložky
 • minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana (NS)
 • Soudní překlady a jejich vyhotovení (285 kB)
 • Tlumočnická doložka (76 kB)

Běžné překlady

 • překlady českých a cizojazyčných textů všech úrovní a zaměření
 • minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana (NS), není-li dohodnuto jinak
 • celý projekt vyřídíme rychle a kvalitně dle Vašich instrukcí

Odborné překlady

 • vysoce kvalitní překlady specializovaných textů všech oborů lidské činnosti
 • minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana (NS), není-li dohodnuto jinak
 • běžně překládané obory zahrnují: právo, obchod, marketing, bankovnictví, finančnictví, strojírenství, elektronika, stavitelství, administrativa, at­d.

WWW servis

 • kompletní překlad a korektury internetových stránek
 • překlady prezentací určených pro publikování na internetu
 • dlouhodobá spolupráce při aktualizacích cizojazyčného ob­sahu

E-mail servis

 • překlady cizojazyčné obchodní i soukromé e-mailové korespondence
 • garance dodání překladů e-mailů do 24 hodin, fakturace měsíčně
 • rozsah je počítán až na desetiny normostran (např. 0,8 NS)

EU servis

 • překlady veškeré korespondence a komunikace s úřady EU
 • spolupráce na přípravě a překlad žádostí o granty z fondů EU
 • překlady projektů, prezentací, zpráv a jiných dokumentů vyžadovaných úřady EU

GDPR

 • překlady povinných dokumentů o zpracovávání osobních údajů klientů

Reklamní servis

 • precizní překlady veškerých firemních propagačních materiálů

Brand management

 • překlady marketingových produktů světových značek do češtiny
 • naposledy jsme do ČR uvedli finsko-polskou značku PURMO

Kancelářský servis

 • překlady nejrůznějších formulářů, tiskopisů a dokumentace

Zvukové překlady

 • překlad textu a jeho namluvení do zvukové podoby v cílovém jazyce

Překlady dokumentů pro práci v zahraničí

 • expresní soudní překlady dokumentů k žádostem o práci v cizině
 • rodné listy, oddací listy, výpisy z rejstříku trestů, výroční a maturitní vysvědčení, osvědčení, potvrzení, diplomy, certifikáty, apod.
 • instrukce k přípravě: Překlady dokumentů pro práci v zahraničí (304 kB)

Průvodce pro zadavatele překladů

 • Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) uvedla v lednu 2003 historicky první vzdělávací brožurku, jež má usnadnit život všem, kteří potřebují něco přeložit.
 • Tento mezinárodní projekt, jehož součástí tato publikace je, by měl pomáhat lidem na celém světě s problematikou zadávání překladů.
 • Snaží se pomoci s výběrem vhodného překladatele lidem, kteří neznají cizí jazyk a potřebují přeložit text z češtiny nebo do češtiny.
 • Českou verzi si můžete prohlédnout zde: Překlady a jak na to (96 kB)

zpět nahoru

English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura


English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura