English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura

Mgr. Petr Borovička

Váš poskytovatel kompletních jazykových služeb v mnoha jazycích

 

Stručný profesní životopis

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Bc. Petr Borovička
Datum narození: 4. květen 1975
Bydliště: Nový Svět 40, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Zaměstnání:

Gymnázium T. G. Masaryka Ústí nad Orlicí (od ledna 1997):
interní výuka anglického a italského jazyka
vedoucí sekce cizích jazyků
zástupce ředitele Gymnázia Ústí nad Orlicí (od srpna 2012)

Živnostenské listy:

Mgr. Petr Borovička – English Service
(registrace Okresní živnostenský úřad v Ústí nad Orlicí, 7. 7. 1997)

 • Překladatelství a tlumočnictví, korektury a revize překladu, poradenství
 • Výuka: anglický jazyk a italský jazyk

Specializace:

Soudní tlumočník jazyka anglického
(jmenován Krajským soudem v Hradci Králové dne 23. října 1998, č.j. 242/98)

Studium:

 • Gymnázium T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí (1989–1993)
 • Studijní pobyt ve Velké Británii (Prince William School, Oundle, 1992)
 • Intenzívní kurz anglický jazyk – výpočetní technika (1993–1994)
 • Všeobecná státní jazyková zkouška: anglický jazyk (SJŠ Ostrava, 1994)
 • Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice (1994–1999)
 • Studijní pobyt na amerických školách v Německu (Heidelberg, 1995)
 • Italský jazyk a literatura, Filozofická fakulta MU Brno (2001–2004)

Další vzdělání:

 • Studium teorie a kritiky překladu (1995–1997)
 • Studium akademického psaní, stylistiky a aplikované lingvistiky (1994–1997)
 • Studium Business English (2002)
 • Certifikát počítačové gramotnosti pokročilé úrovně (2005)
 • Profesní průprava zástupců ředitele (2012)

Pozice a zkušenosti:

 • Organizátor firemních výběrových řízení a testování jazykové kompetence, studentských jazykových výměn
 • Tlumočník obchodních jednání v ČR i v zahraničí, svateb, soudních líčení
 • Účastník překladatelských konferencí v ČR i v zahraničí
 • Lektor speciálních i všeobecných jazykových kurzů, kurzů obchodní angličtiny a prezentačních kurzů pro management
 • Člen překladatelských sdružení, zkušebních komisí jazykových zkoušek, předseda základní organizace ČMOS PŠ, vedoucí sekce cizích jazyků na Gymnáziu Ústí nad Orlicí

Akademické práce:

 • Computer Assisted Language Learning (1997)
 • CALL: The State of the Art (1999)
 • La Civiltà dei Piceni e la loro capitale (2004)

V Ústí nad Orlicí, 1. srpna 2012

English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura


English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura